کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1369، سمنان.

از مردهای شهر جَنم را گرفته‌اید

از مردهای شهر جَنم را گرفته‌اید
حتی به زور دستِ زنم را گرفته‌اید
وقتی که روز و شب دهنم را گرفته‌اید
فریادِ من به گوشِ خیابان نمی‌رسد

باغم ولی به لطف شما هرزه‌رو شدم
گفتم ولی به زور شما یاوه‌گو شدم
هی زخم خوردم و شتری کینه‌جو شدم
زورم ولی به تیغ شتربان نمی‌رسد

یک گوشه از تمامِ جهان سهم ما شده‌ست
در خانه‌ای که روی جسدها بنا شده‌ست
در خانه‌ای که هر کس و ناکس خدا شده‌ست
چیزی به غیر ترس، به انسان نمی‌رسد

این بار هم به نامِ من اما به کامتان
این تکه خاک و خانه‌ی غصبی حرامتان
باید نوشت تا ابد از ننگِ نامتان 
این قصه‌ی دراز به پایان نمی‌رسد

ساسان دارابی