کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1337، اردبیل (ساکن اهواز). 
مجموعه‌های منتشرشده: «ذکر خواب‏‌های بلوط»، 
«شاعر مرگ خویش می‏‌داند»، «لمعات خون» و..

هرگز در پیِ صندلی خالی

هرگز در پیِ صندلی خالی
از جهان نبودم
از وَرا وُ ماوَرا
چارخشت و یک ستاره و
پَر از عقاب فقط
هرگز در پی صندلی خالی
از جهان نبودم
خونم از بنفشه بود و
سوسن و یاسمن
خورشید و شیهه در رگ‌هام
تابان
هرگز در پی صندلی خالی
از جهان نبودم.
 

قاسم آهنین جان