کاش می‌شد در سرمایِ‌ صبح
در قرن انزوا
باد را صدا زد 
و برای مکاشفه‌ی سلام 
با تو قهر کرد...

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : حسین مهربانی
سایر اشعار این شاعر