کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355 تهران، ساکن کرج.
مجموعه ی منتشر‌شده: «بی‌سرزمین»