کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، سنندج.  مجموعه‌ی منتشر‌شده:
« ارزانی چشمان تو»