کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1361، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: ‌«دره‌ی ماروس»، «ترانه‌های اورشلیم»