کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶، شمیران، ساکن تهران.

مجموعه‌های منتشرشده: «اقیانوس آرام»،

«غم صدای تو یعنی...» و ...