سید علی صالحی و منصور اوجی در شماره جدید وزن دنیا


شماره پانزدهم وزن دنیا منتشر شد

شماره پانزدهم ماهنامه وزن دنیا با تیتر "گزارش به نازادگان" مروری تحلیلی بر آرای سید علی صالحی در شعر و نقد و همچنین پرونده‌ای به مناسبت درگذشت منصور اوجی منتشر شد.

در این شماره وزن دنیا می‌توانیم از شاعران استانهای تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، شاعران فارسی‌زبانی از کشورهای همسایه و بخش دوم منعکس کننده‌ي شعرهای ارسالی خوانندگان وزن دنیاست.

بخش "هوای تازه" در معرفی شاعران برگزیده‌ی هر شماره، نقد و بررسی کوتاهی داشته است بر اشعار فاطمه شمس شاعر جوان اهل استان فارس.

- پوریا سوری صاحب امتیاز و مدیر مسئول و علی مسعودی نیا سردبیر وزن دنیا هستند.

1400/3/18