کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۵، تهران.

مجموعه های منتشرشده: «باد به دنبال خودش می گردد»، «زیبایی ات غمگینم می کند»

به هر طرف فکر کنم

به هر طرف فکر کنم
به بالکن ختم می‌شود
امروز زمین تندتر می‌چرخد
بخش‌هایی از من سرگیجه دارند
و ارتفاع حرف‌های عجیبی می‌زند
گلدان‌های شکسته
و گربه‌های در فکر فرار
خبرهای خوبی ندارند
از این خانه‌ی به‌هم ریخته
هیچ زلزله‌ای عبور نکرده‌است
هیچ قطار وُ
هیچ گوزن وُ
هیچ حمله‌ای
انفجار از درونم شروع شده بود
و عاقبت لب‌هایمان را
تکه‌تکه کرد

بهزاد عبدی