کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۸، اراک.

مجموعه‌ی منتشرشده: «قهوه قجری در پاریس»