کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۴، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده: «رویش» 
«در دهان باد» و ... 
 

می‌توان

می‌توان از عاشقی لبریز شد
می توان پرواز کرد
مرغ طوفان بود 
                 ولی آرام بود
با همه زهری که می‌ریزد
                                 به کامت روزگار
می‌توان از زندگی سرشار بود.

رضا دبیری‌جوان