کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد خرداد 1357

دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد ساکن در اصفهان -شاهین شهر
 

هر چکامه تیغی برای خودزنی

هر چکامه تیغی برای خودزنی

در شبانه های بی همراه

من مشق حضور می کنم

بی فانوس و شمع که تاریکی موهبتی ست

غروب هزار تصویر در آسمان بزرگ

می رانمش از دیباچه ذهن

که من به جدالی سخت می آزمایم

خویشتن را و تورا .

شهریار کوراوند