کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۰، قزوین. مجموعه‌های منتشرشده: 
« ندیده بانی »، «بیمار بعدی»