کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1342، رشت.
مجموعه‌ی منتشر شده: «همکاری حروف سربی»

سكه‌ی انتخاب

عاشق
برایِ انتخاب بینِ ماندن و رفتن
سكه‌ای را به هوا پرتاب می‌كند
كه بر هر دو رویش تصویرِ توست:
منطقِ عشق منطقِ اعداد نیست
وقتی جمع یك با یك هنوز یك می‌شود
و قلبِ رفته بستانكارِ قلبِ نیامده نیست!
*
دوستت كه دارم
چیزی از تو نمی‌خواهم
برایِ زخمِ عشق مرهمی نیست وقتی كه نمی‌خندی
من لبخندت را در قلبِ خدا پنهان كرده‌ام
تا كمی چون من شود
و با عینكی بر چشم‌هاش
برای دیدنِ لبخندِتو
جهان را بخنداند
 

یوسف صفار