کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۰، همدان.

مجموعه ی منتشرشده: « تا پوستم سپری شود»