کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  ۱۳۵۳،

شهرری.ساکن تهران.

درگذشت دی ۱۴۰۰
مجموعه‌های منتشرشده: «پتک»،«در میمون خودم پدربزرگم» و...

تقویم پاییزی

تقویم پاییزی 
 

بکتاش آبتین