کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، کرج. مجموعه‌های منتشر‌شده:
«فراوان کلمه است»، «ضمایر متناوب» و...