کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ١٣٤٧، تهران.
 مجموعه‌های منتشر شده: «روزشمار جنون»
«دوازده بچه‌ای كه نداشتم» 

درختان در اتاقم ايستاده

درختان در اتاقم ايستاده
سيگار می‌كشند
كمدها خالی
كشوها پر شده‌اند از عكس‌ها و عودها
دست كسی نيست
سربازان اندوهناك به درختها
تكيه داده‌اند
اتاقم مركز عملياتی‌ست
به نام عشق
پنجره را باز می‌كنم
رمز ِ جنگ را از ياد برده ام
اما راز پيروزی از چشم‌هام می‌چكد.

لادن نيكنام