کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355، آمل.

کاج عریان

نرگسان شهلا
در دشت وحشی،
هویت را با نفس، رج می زدند
که تیغ گلچین قبیله
بی رحمانه، به غارت، آمد
تا اشک حسرت این داغداران  بنفشه 
در حجمی از زنبوران  بی احساس غریزه
پنهان بماند تا ابد. 
پنهان می ماند؟
 

پژمان روشن طبری