کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1341، بهبهان-درگذشته‌ی 1399.

رویداد

پیش از آن‌که کبریت‌های خیس
در رؤیای شما
به جست‌وجوی دخترکی باشد
که همین امروز
آسمان، آبی‌اش را کنار او جا گذاشت
بهتر است به خیابان بیایید
و نام کوچک درخت‌ها به خاطر بسپارید
به خانه که باز‌می‌گردیم
تیتر درشت روزنامه‌های عصر
دخترکی‌ست شعله‌ور
با موهای بلوط
و چشم‌هایی به رنگ بی‌قراری گوگرد

مجید روانجو