کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1338، خرمشهر.
مجموعه‌های منتشر‌شده‌:
«ماه خسته»، «نهیب سنگ» و...

شتابِ تیغ 

شتابِ تیغ 
بر مخمل رؤیاها
ستیز شرنگ با پرتوِ فرداها
و فرجام بی‌چرای امیر نجابت‌ها.
بی‌شک!
وهمی برای شکیب
آن‌گاه
که در کشاکشِ با کولاک
و درویش‌وار 
ترانه می‌خوانی
برای خویش.

آی
آی
بلوغِ کدام بال
عطرِ شُکوهِ شراره‌های تو را
لبریز می‌کند
در سینه‌ها.

محمود نائل