کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، بجنورد، ساکن مشهد.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «اگر آن‌جا خانه بود».