این روزها 
حال هوا بد است 
نیز حال آب 
لبخند از کجا بیاورم
و بوسه از لبی که نیست.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد