کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۶، لاهیجان، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«از زخم زیتون»، «صف عاشقان تمامی ندارد» و...

نادرترین  اتفاق جهان

نادرترین 
و زیبا‌ترین اتفاق جهان 
شنیدن زندگی 
از دهان مرگ است 

کریم رجب‌زاده