کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1373  ساکن تهران

مجموعه‌ی  منتشر‌شده: «مرتاضه‌ی عصر 2020»

فال

شنیده‌ام در آخرالزمان
لِسان غیب ظهور خواهد کرد
تا دیوان‌اش را     به دو‌نیم کند
باشد که از آن زمان
ما دیوانگان معلوم‌الحال
تنها به « عاشقانه‌ها‌» تفأل بزنیم
وَ شما    
که پروردگار را با خود به مدرسه می‌برید
از «‌عارفانه‌ها‌»
به نسلِ در حال انقراض
دروغ‌های شاخدار‌نَباتی بگویید

سیده شیدا آیت اللهی