کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1333، بروجرد، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «اعتراف می‌کنم»
«رؤیای انار» و...