کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 متولد ۱۳۴۵، گنبد‌کاووس.
مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«سنگ‌ها بیش از گنجشک‌ها»،‌«گناه آینه» و...

دعا کردم

دعا کردم 
خدایا به زندانیان بال بده 
یادم رفت
 این‌جا پرنده‌ها را
 شکار می‌ کنند

عبدالملک خُرمالی