کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۳ ارسباران، درگذشت 1398. 

پازل

تقدیم به پوریا سوری


... چشم
از جانب
جان‌پاره‌ها
نمی‌کِشم؛
گوش
از صداهای سوخته...
با اشاره‌ی انگشت
دیواری 
درست شد
زیباتر از ذوق؛
الفبایی
نقش بست
عجیب‌تر از عشق؛
بازاری
برپا گردید
که ماه را
مجانی می‌فروشند؛
چشم
باز کن،
سر بچرخان،
گوش
فرا‌ده،
در دوردست

فیروز محمدخانی