کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

مهدی بیات نسب شاعر متولد ۱۳۶۲، بندر گناوه استان بوشهر است.

من رود بودم چرخ می‌خوردم هر دور سنگی به سرم می‌خورد

من رود بودم چرخ می‌خوردم هر دور سنگی به سرم می‌خورد
یک تکّه‌ی در حوض خون بودم که آب را، دوروبرم می‌خورد
تو یک کشویِ باز در آبی که از مداد سرخ لب‌ریزی
شاید که در «صندوق موسایی» یا غصه‌ای که مادرم می‌خورد
یک جعبه از لب‌هات بر آب است موسی ولی زنده نخواهد ماند
من چشم در خون‌های فرعونم خونِ مرا چشم ترم می‌خورد
سعی‌کن مرداب من باشی یک مهره بر صندوق من باشی
من آب بودم جوش‌آوردم ماشین به شکلِ پرپرم می‌خورد
تا تو نفس‌های عمیقت را در دست‌های من بچرخانی
ترکیب رنگینی شدم که هر رنگم به رنگِ دیگرم می‌خورد
تو آن طرف‌تر چرخ می‌خوردی با چرخ ماشینی که در‌می‌رفت
من ریزش کوهی شدم با هر ضربه که به پشت درم می‌خورد

مهدی بیات نسب