کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1374، زابل.

 زیبایی‌ات

 زیبایی‌ات
گردو خاک تیوتاست
که در همه‌جا پخش می‌شود
در شلیک تفنگ‌ها
که سمفونی دوم بتهوون است
در گالن‌های بنزین
که بویشان
چون بشکه‌های شراب
مرا مست می‌کند 
آنقدر که می‌گویی
می‌ترسم
وقتی مستی فراموشم کنی
می‌گویم
حتی در انفجار ماشینم در قاچاق سوخت
پیش از مرگ
نام تو را زمزمه می‌کنم
مُنا
مُنا
مُنا
چشمانت
دو خرماست
که تا می‌نگرم
می‌افتند در گالنی که به‌ دستم می‌دهی
تا دستت در دستانم
گرمای جنوب را چند‌برابر کند هنگامی که می‌گویی
دوستت دارم
و دوست‌داشتنت زنی است
که بوی بنزین را به‌ عطرهای مردانه ترجیح می‌دهد
و خوابیدن بر پوست گوسفند
او را به‌ مزارع خشخاش می‌برد
و هر صبح
در صدای پر کردن خشاب
خودش را به‌ خواب می‌زند
تا خواب و خیال کسی که رفت
مرز خانه را جا‌به‌‌جا نکند.

فرهاد گلستانه