کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، شیراز.
مجموعه های منتشر‌شده: «دفی از پوست ابلیس»،
«شهری که در آن مرگ از آن می‌خوان» و‌...

جان کندنِ شهر

جان کندنِ شهر
روحِ انسان در جیب

سلاخیِ روز
سایه ها جان در جیب

*آویخته از چنگک شب*
*لاشه ماه*

شبگردیِ مرگ
صبح پنهان در جیب

ایرج زبردست