کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، شیراز.
مجموعه های منتشر‌شده: «دفی از پوست ابلیس»،
«شهری که در آن مرگ از آن می‌خوان» و‌...

عریانی باغ و باد آشفته تبار

عریانی باغ و باد آشفته تبار
بر شانه باد می‌وزد برگ هِزار
می‌بازد و دارد سر بازی ِ دگر
پاییز زنی‌ست برگ در برگ قمار

ایرج زبردست