کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1340، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر شده: «سقوط پر در باران»، «مگر سکوت خداوند»و...