کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۲، شیراز.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «من از چمدان‌های خالی می‌ترسم»، «از زاویه تا صدای عبور»

جریبِ زمان‌های من است

جریبِ زمان‌های من است
شاخه می‌گیرد
یکی سبز/ یکی نازک 
کُنارِ روزهات از شاخه می‌افتد
نامم نامت را صدا می‌زند. 

فرحناز عباسی