کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، تهران. مجموعه‌های منتشرشده: 
«از غلط‌‌‌‌‌‌های نحوی معذورم»، «گریز از مرکز»