منتظري كه در بگشايي
ساعت كش مي‌‌آيد
در مي‌زند
مي‌دوي
موهايت جيغ مي‌كشند
آن كه روبه‌رويت ايستاده 
فقط زنگ را اشتباه زده است.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمدجواد هاشمی
سایر اشعار این شاعر