منتظري كه در بگشايي


منتظري كه در بگشايي
ساعت كش مي‌‌آيد
در مي‌زند
مي‌دوي
موهايت جيغ مي‌كشند
آن كه روبه‌رويت ايستاده 
فقط زنگ را اشتباه زده است.
 

متولد 1354، اصفهان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «انار و پیامبر»