کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، تهران.
مجموعه‌های منتشر شده: «۶۸ثانیه به اجرای این اُپرا مانده است»،
«صدای ارّه می‌آید»، «دایره» ،«ضربان» و...

نصیحتم نکن!

نصیحتم نکن! آیینه‌دارِ خودخواهی
که من رها شده‌ام از عذاب آگاهی
محالِ ممکنِ عقلِ غزل‌سرای من است
که عاشقت بشوم در تغزّلی واهی
ببین نشسته‌ام از نفرت تو بنویسم
کنار بسته‌ی سیگار و کاغذی کاهی
برای من که نه فرمان‌برم نه خوش‌خنده
چه فرق دارد اگر دلقکی اگر شاهی؟
زمانه‌ای‌ست که معنای عاشقی شده است:
تمایلات جنون‌واره‌ی هراَزگاهی
و در توهّم خود هرچه دست و پا بزنی
دلی قشنگ نداری برای همراهی

مریم جعفری‌آذرمانی