کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

 روزی دیگر و، رؤیایی دیگر

 روزی دیگر و، رؤیایی دیگر، آسمان خاکستری شهر، به خیال خاموش دیگری، همچنان‌، به پا ایستاده است، بغض دیگری، اما، درتو به ستیز بازآمده است،چتر زمستان بلند دلواپسی، هنوز، سردر هوای خویش!
 

محمود معتقدی