کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۱، سقز.

به شهادت آفرودیت

به شعری از تو آبستنم !
به شهادت آفرودیت.*
برلبْ دعایِ گرم ِ وصال
در دلْ غِنجی گُنگ و مُحال
یادت امّا قابله‌ای قابل.
ترسم برسرِ زا رَوَد این دلِ وامانده‌ی حزین‌!
مردِ دوجان دیدەای !؟
آخرالزمان است نازنین‌!

*آفرودیت: در اساطیریونان ملقب به الهه‌ی‌ عشق
زیبایی و شورجنسی است.

علی سهرابی