کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۶ کرمانشاه، ساکن تهران.

مجموعه‌ی منتشر شده: «پنهان گریه‌ها»