کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۹، تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «صدایم را از پرنده‌های مرده پس‌بگیر»، «حرفی بزرگ‌تر ازدهان پنجره» و ...

پرنده‌ای که بر روی درخت

پرنده‌ای که بر روی درخت
به این سرما بی‌تاب است
دارم فکر می‌کنم که چه نام دارد
به جای او اگر بودم
باید چه می‌کردم
من که در کنار بخاری هنوز
در بدنم جا عوض می‌کند به 
یک لرز و
یک سرمایی
حالا نام‌اش هر‌چه که هست
که نام‌ها همیشه اصل وجود نیستند
چه در آدم و درخت و پرنده‌ها.

لیلا کردبچه