کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، ایلام.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «از زبان زخم‌ها»،
«نام دیگر نیامدن» و...

بچه‌های کار- 2

بوی گند تحقیر نمی‌دهد
هر چه دارد
به من می‌بخشد
سطل آشغال دوست‌داشتنی

محمدرضا رستم پور