از خیابان‌ها 
فریادی در مشتی
طغیانی در رودخانه‌ای
که دست‌هات آرام بریزد در من
جریان سیالی که بر تن
وَ بنشیند تاریکی بر سیم‌های چراغ‌برق
از خیابان‌ها
که دست‌هات بپرند توی تاریکی!
تو نمی‌دانی،
غمگینی عمیقی دارد دریا!
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : گل‌آرا جهانیان
سایر اشعار این شاعر