کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 

متولد ۱۳۱۹، کرمان، ساکن تهران.

 

مجموعه‌های منتشرشده: «روزنامه‌ی شیشه‌ای»

 

«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» و...

پناه

از تاریخ رها می‌شویم
به شعر پناه می‌بریم
در شعر درختان فراوان
روییده است
در زیر سایه‌ی این درختان
شاید زندگی ناتمام ما پناه است
از زیر سایه‌ی درختان
صدای افسرده‌ی شاعری
ما را به سکوت ابدی 
دعوت می‌کند

احمدرضا احمدی