کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 

متولد ۱۳۱۹، کرمان، ساکن تهران.

 

مجموعه‌های منتشرشده: «روزنامه‌ی شیشه‌ای»

 

«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» و...

سکوت

اگر باید سکوت کنم
سکوت می‌کنم
اما 
باید بدانید
من اشتهای فراوان
برای زندگی، گل نرگس،
شنیدن آواز
ار راه‌های دور دارم
و نیز اشتیاق ماندن
در کنار دریا
ماندن در آسانسورهایی
که با سرعت اندک
به‌سوی آسمان
رهسپارند
اما
شعرهای من از نان و طعام
خالی نیست.
 

احمدرضا احمدی