کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، ایذه (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر شده: «همین دیدن‌ها»، «نرگس فردا»، «الواح شفاهی» و...

سال‌هاست

سال‌هاست و تازه نیست این
که دیوارهایی را
مثل لباس‌های کهنه
زیر و رو می‌کنیم و می‌پوشیم
و گاه در یک نهایت
دست می‌بریم در رنگ‌های مرده‌اش
که کم هم نیست
باز برمی‌گردیم به حرف‌های موزونی
که امروزی هم هست و هم نیست
اگر از جسارت‌های بیدارشده
فقط جملاتی به یادگار بماند
انگار که اولیت روز زمین را تجربه می‌کنیم
بعد
دیوانه‌خانه‌ای سرشار از همه‌چیز
باز هم مگر که زندگی.
 

هرمز علیپور