شوخی‌اش گرفته با طناب باد 
خنده‌اش گرفته
مرد محکوم به مرگ
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمدرضا  کلهر