شوخی‌اش گرفته با طناب باد 

شوخی‌اش گرفته با طناب باد 
خنده‌اش گرفته
مرد محکوم به مرگ
 

متولد 1349، سنندج. مجموعه‌های منتشر‌شده: «و باد، ذهن منتشر شاعر» و ...