تماشاگران


همه‌ی تماشاگران شکست خوردند
مرگ
در دو سمت زمین
با خودش مسابقه می‌داد
داوران گریخته بودند
و بیلبورد ورزشگاه
به‌جای نتیجه
ماه را نشان می‌داد
که نیمه‌ی خاموشش را
بلعیده بود.
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : مجید رفعتی
سایر اشعار این شاعر