تماشاگران


همه‌ی تماشاگران شکست خوردند
مرگ
در دو سمت زمین
با خودش مسابقه می‌داد
داوران گریخته بودند
و بیلبورد ورزشگاه
به‌جای نتیجه
ماه را نشان می‌داد
که نیمه‌ی خاموشش را
بلعیده بود.
 

متولد 1342، سیرجان. مجموعه‌های منتشرشده: 
«همه چیز عادی‌ست»، «دوئل دو صندلی خالی»و...