پس از تو
میانِ من و سایه ام
هق هقِ گرگی مست
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمد شریفی نعمت آباد