چوک ...چوک‌...

چوک ...چوک‌...
خونِه و لال مونی گیرنه کَکی
اَتِه بوردِه
اَتِه نیمو.

متولد 1335، نوشهر. مجموعه‌های منتشرشده: «سولاردنی: سروده‌های مازندرانی» و...